• 2017 Hyundai Sonata Hybrid Sedan Base Front-wheel Drive